ייצוג בועדות רפואיות בצבא

אנשי קבע עלולים להיקלע במהלך שירותם למצבים בהם חלה הידרדרות במצב בריאותם. הבעיות יכולות לצוץ בגלל מחלות, חבלות, תאונות צבאיות ועוד . יש מקרים, בהם הנסיבות שנוצרות הינן קשות, ולכן, דורשות שיחרור מהשירות הצבאי. הדרך לעשות זאת היא דרך פנייה לוועדה רפואית. לפרישה מהצבא עם המלצה של וועדה רפואית יש משמעות מרחיקת לכת בשל הזכויות המוקנות לפורשים. על כן יש צורך להיערך בצורה נכונה לדיוני הוועדה הרפואית.

אספקת מסמכים שונים לוועדה הרפואית

פנייה לוועדה רפואית אפשרית גם לחיילי מילואים אשר נפגעו פגיעה ממשית בעת שירות המילואים. בכל המקרים הללו יש צורך לפנות לאנשי הסגל המנהלתיים האחראים ביחידה והם אלו אשר מפנים לוועדה רפואית לצורך בירור התביעה. יש צורך לספק מסמכים רפואיים שמצביעים על הבעיה הרפואית ויש צורך להוכיח את נסיבתיות המקרה. כלומר: להוכיח שהאירוע אכן קרה במהלך השירות וכתוצאה ממנו. לעיתים, המסמכים הללו אינם מספיקים והתביעה נדחית על הסף.ייצוג בועדות רפואיות

ייעוץ משפטי מקצועי

ייצוג של עורך דין צבאי בועדות רפואיות בצבא נדרש במצבים מורכבים מעט יותר. אם אכן יש עילה לבקשה לוועדה רפואית והתובע נדחה, יכול היועץ המשפטי לסייע בערעור על הקביעה. לעיתים יש אישור לאחוזי נכות שלטענת התובע אינם מספיקים ולעיתים יש מקרים בהם יש צורך בתביעה נוספת לאחר מספר שנים בגלל החמרה שהיא תולדה של הפגיעה עצמה. כל אלו ואחרים הם מצבים מורכבים ויועץ משפטי יכול להדריך את התובע. הוא ידרבן אותו להביא מסמכים רפואיים שמתאימים למקרה וימנע ממנו הגשת מסמכים שאינם רלוונטיים מאחר ואלו עלולים להזיק.

עבודת הוועדה הרפואית

יש צורך להתרכז בטענות העיקריות ולא להביא אחרות, שכן, דיוני הוועדה הם ענייניים ותמציתיים. בכל וועדה רפואית יושבים רופאים מקצועיים ומרבית ההחלטות נקבעות על פי חוות דעת רפואיות. הוועדה יכולה למנות רופאים מטעמה ולבקש ביצוע בדיקות על ידי גורמים רפואיים שהיא ממנה. ייעוץ משפטי יכול להעריך מראש את הסיכויים ולהמליץ על המשך תביעה או נסיגה. גם ייעוץ להימנע מהמשך תביעה חשוב, מאחר והוא יכול למנוע  בזבוז זמן יקר והוצאת משאבים נפשיים וכספיים מיותרים.