מהי אפזיה

היכרות עם מאפיינים שונים של הפרעות בשפה, בדיבור ובבליעה לאחר אירוע מוחי היא תנאי לטיפול יעיל יותר בבעיה. במאמר הבא נתמקד במאפיינים השונים של אפזיה ונסביר כיצד היא עלולה לבוא לידי ביטוי אצל גברים ונשים בגילאים שונים

אפזיה, במקור APHASIA, היא הפרעת שפה שכיחה שמופיעה לאחר אירוע מוחי. בפועל, היא באה לידי ביטוי בליקוי בשפה על רקע נזק מוחי. עם זאת, הפגיעה היא לא חד ממדית אלא מתבצעת בכל ארבעת ערוצי השפה:

  • כתיבה
  • קריאה
  • דיבור 
  • הבנה

מה ההבדלים בין סוגי אפזיה?

היקף ומיקום הנזק המוחי משפיעים על סוג האפזיה. על קצה המזלג, ניתן להזכיר באופן גס למשל את ההבדל בין אפאזיות שוטפות לבין אפאזיות לא שוטפות. כמו כן, מאוד חשוב להתייעץ מוקדם עם בעלי מקצוע שמגיעים מהתחום ומכירים אותו. ככל שמקדימים לערב את בעלי המקצוע הרלוונטיים, כך מגדילים את הסיכוי להתמודדות אפקטיבית עם אפזיה ועם ההשלכות שלה.

מהן אפאזיות שוטפות?

במצבים רפואיים שמוגדרים בעגה המקצועי בתור אפאזיות שוטפות, ניתן לזהות היגוי תקין והפקת דיבור יחסית שמורה. עם זאת, ההבנה במקרים של אפאזיות שוטפות היא פגועה ומוגבלת. יתרה על כך, הדיבור במצב של אפאזיות שוטפות עלול להיות חסר תוכן. כמו כן, ניתן לזהות אפאזיות שוטפות כאשר האדם הסובל מהמחלה מגיע למצב של דיבור יתר.

מהן אפאזיות לא שוטפות?

מצבים של אפאזיות לא שוטפות באים לידי ביטוי בכמות דיבור מועטת ואף בנסיבות של חוסר בהפקת דיבור בכלל. כמובן שגם פה צריך לבחון כל מקרה לגופו על מנת להתאים למטופל את דרך הטיפול האידיאלית, אך הדגש הוא על הבנת שפה יחסית שמורה. חוץ מזה, כדאי לדעת שבמצבים רבים של אפאזיות שוטפות מי שסובלים מהבעיה מודעים עליה ולכן חווים תסכול. 

מהן דרכי הטיפול במצבים שונים של אפאזיות?

לאורך תהליך השיקום וההתמודדות עם סוגים שונים של אפאזיות ניתן לראות מעבר מסוג אפזיה אחד לאחר. זה קורה בגלל שבמקרים רבים הפגיעה המוחית אינה ממוקדת או מתוחמת רק לאזור שפה מסוים, מה שגורם להופעת כמה הפרעות שונות שאופייניות לסוגי אפאזיות שונים. לכן, השלב הראשון בטיפול הוא אבחון. 

מה עושים אחרי שמקבלים את תוצאות האבחון?

השלב המעשי של התמודדות עם סוגים שונים של אפזיה מבוסס על האבחון ועל התוצאות שלו. בשלב הזה, בונים טיפול שפתי שהמטרות והתוכן שלהן מותאמים ספציפית לכל מטופל. כמו כן, מתייחסים לנסיבות של כל אפזיה כדי להחליט מה תהיה התדירות של הטיפול. הנה לדוגמא כמה דברים שאפשר לעשות כחלק מהטיפול הכללי בתופעה: 

  • תרגילים לחיזוק היכולות השפתיות
  • הקניית אסטרטגיות לשיפור התקשורת
  • עבודה על תיאור או הגדרת מילים 

איך לתקשר עם מי שסובל מאפזיה?

אפשר לנסות לתקשר עם מי שסובל מאפזיה באופן שלא מבוסס על שיחה ישירה. במידה והבעיה היא בהבנה, ניתן לנסות להעביר את המסר בדרכים אלטרנטיביות ותוך שימוש בציוד ממוחשב ודיגיטלי. אם הבעיה היא בדיבור, אפשר להיעזר בתנועות ידיים ובכלים נוספים.