רשלנות רפואית בלידה

כל רשלנות רפואית מוגדרת בצורה דומה בתור מתן שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה, אך בכל הנוגע להריון ולידה יש עוד שורה ארוכה של השלכות והשפעות. במאמר הבא נסביר מה מאפיין רשלנות רפואית מן הסוג הזה ונבין מתי כדאי להתייעץ עם עורך דין

רשלנות רפואית היא סוג מיוחד של רשלנות ותביעות אזרחיות בגינה משויכות לדיני הנזיקין. באופן עקרוני, משמעותה של רשלנות רפואית היא מתן שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה. עם זאת, הסטייה נחשבת רשלנות רק כאשר היא גורמת נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא הסטייה לכאורה. בנוסף, יש להבחין בין סוגים שונים של רשלנות ולהכיר את המאפיינים הייחודיים של רשלנות רפואית בלידה.

בית המשפט בישראל מבחין בין רשלנות רפואית שנובעת מהתרשלות בטיפול הרפואי עצמו, מהתרשלות בשל היעדר הסכמה מדעת מצד המטופל ומפגיעה באוטונומיה. בתביעת רשלנות רפואית בלידה, הפיצוי נקבע על פי עוגמת הנפש שנגרמה להורים והערכה לגבי הנזקים הרפואיים לתינוק.

איך מוכיחים רשלנות רפואית ומקבלים פיצוי כספי?

כדי להוכיח את עוולת הרשלנות צריך להתייעץ עם עורך דין נזיקין ! ( עורך דין פלילי בירושלים  לא יתאים לצורך העניין) ולברר על שלושה יסודות:

א. חובת הזהירות – בית המשפט בוחן את חובת הזהירות על פי שני תנאים מצטברים, שהם חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית. חובת זהירות מושגית מובנת מאליה ברשלנות רפואית בלידה וזאת מתוקף יחסי רופא-מטופל. לעומת זאת, חובת זהירות קונקרטית נקבעת על פי מבחן הציפיות. בהקשר הזה שואל בית המשפט האם הרופא צריך ויכול היה לצפות את הנזק. במידה והתשובה חיובית, ניכרת עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית.

ב. התרשלות – יסוד ההתרשלות מהווה את ליבה של התביעה והעוולה. בתחום הרפואה משתמשים במבחן "הרופא הסביר", על מנת לקבוע את סטנדרט ההתנהגות המצופה מהרופא. חריגה מהסטנדרט הזה עשויה להקים על הרופא את עוולת הרשלנות ולחייב אותו בתשלום פיצויים לנפגעים. מבחינת התובע, התרשלות מוכחת בין היתר על ידי הגשת חוות דעת חיצונית. זו חוות דעת שנכתבת על ידי רופא באותו תחום התמחות שבו מוגשת התביעה.

ג. גרימת נזק – פיצוי בנזיקין ניתן לתובע רק אם נגרם לו נזק ואחרי שהוכיח קשר סיבתי בין התנהגות המזיק לאותו הנזק. במילים אחרות, לא ניתן לקבל פיצוי כספי גם אם התרחשה רשלנות אך לא נגרם בגללה נזק מסוים לעובר, לאם או לאחד הגורמים המעורבים בתהליך הלידה. נזק מוגדר כאובדן חיים, נכס, נוחות, רווחה, שם טוב ועוד. קשר סיבתי בודק את קשר הגרימה בין התנהגות המזיק לבין הנזק וסיבתיות משפטית היא היחידה שקובעת האם ראוי לייחס אחריות לנתבע.

איך בוחרים עורך דין לתביעות רשלנות רפואית?

כפי שניתן לראות, הגשת תביעת רשלנות רפואית היא נושא מורכב שהופך להיות אפילו עוד יותר מסובך בכל הנוגע להריון ולידה. רשלנות בלידה גורמת עוגמת נפש רבה ומערערת לחלוטין את יציבות התא המשפחתי. מי שחש עצמו נפגע מרשלנות כזו צריך לפגוש עורך דין מוקדם ככל האפשר. רצוי לברר האם לאותו עורך דין יש ניסיון בהתמודדות עם רשלנות רפואית בלידה, לקבל עליו המלצות קונקרטיות ולתאם מולו פגישת היכרות. מלבד ההיבט המשפטי, תפקידו של עורך הדין הוא לנסוך ביטחון בלקוח ולספק תמיכה מנטאלית.

לסיכום, רשלנות רפואית בלידה ניתן להוכיח רק באמצעות יסודות של חובת הזהירות, התרשלות וגרימת נזק. יש להגיש את התביעה בליווי חוות דעת מומחה ולהתייעץ עם עורך דין מוקדם ככל האפשר.