מציג 1 תוצאות(s)
איכות הסביבה

שומרים על הבריאות ואיכות הסביבה

תחום איכות הסביבה עוסק בכל הקשור יחסי הגומלין בין האדם לבין אותה סביבה בה הוא חי. אם בעבר, המודעות בכל הקשור אל חשיבות השמירה על איכות הסביבה הייתה נמוכה, כיום קיימת מודעות גבוהה למדי בכל הקשור אל שמירה ותרומה לאיכות הסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בכל מיני פעולות אותן מבצעים. פונים אל החברות הנכונות בדיוק …