מציג 1 תוצאות(s)
מים

זיהום מים וכל הסכנות הבריאותיות בשתייה מהם

שתיית מים מזוהמים מסוכנת מאוד לגוף והיא עלולה לגרום נזקים בריאותיים בלתי הפיכים. כדי למנוע את הנזקים הללו חשוב להקפיד על דיגום מים תקופתי ועל טיהור מים המבוצע לפי תקנות משרד הבריאות זיהום מים מתואר מבחינה ביולוגית בתור מצב בו ריכוזם של חומרים מסוכנים בתוך המים עולה מעל המותר. חומרים אלו משנים את הרכב המים …