קטגוריות
רשלנות רפואית

הקשיים בקבלת חוות דעת רפואית בתביעות רשלנות

 

אחד החלקים החשובים ביותר בתביעת רשלנות רפואית הינה חוות הדעת הרפואית

תביעת רשלנות רפואית הינה תביעה הדורשת פיצויים בגין עוולה שנגרמה בשל התנהגות לא נכונה בעת מתן או אי מתן טיפול רפואי מסוג כלשהו. בתביעות אלו, בשל חוסר הידע של המעורבים בתביעה בנושאים רפואיים, חשוב ביותר להציג חוות דעת רפואית בנוגע לטיפול שהתבצע, אולם ישנם קשיים משמעותיים בקבלת חוות דעת רשלנות רפואית.

 

 

אז מהם הקשיים בקבלת חוות דעת רשלנות רפואית?

 • מציאת מומחה: כיום מומחים רבים בארץ ובעולם מתמחים בנושאים ספציפיים ביותר, כאשר ישנם תחומים בהם נוכל למצוא רק מומחה אחד בארץ או אף נצטרך להיעזר במומחה מחו"ל לשם קבלת טיפול. במקרים אלו, קשה ביותר למצוחוות דעת רשלנות רפואיתא מומחה אשר יכתוב חוות דעת רשלנות רפואית אשר אינו המומחה אשר טיפל במקרה, ולעיתים קרובות יהיה לפנות למומחה בחו"ל או לאדם שאינו מתמחה לחלוטין באותו תחום.
 • הסתייגות הרופאים: היות ותחום הרפואה הינו תחום מורכב ביותר, ולכל מצב רפואי ישנה יותר מאפשרות התפתחות אחת, רופאים רבים אשר כותבים חוות דעת רשלנות רפואית עלולים להוסיף הערות מסתייגות, אשר מפחיתות את חומרת המצב ולעיתים אף מסבירות מדוע התוצאה הרפואית לא נגרמה בשל רשלנות, אלא בשל גורמים אחרים. חוות דעת מסוג זה עלולות לפגוע בצורה משמעותית בתביעה עצמה.
 • חוות דעת נגדיות: כמו שהתביעה יכולה להציג חוות דעת רשלנות רפואית בכדי לתמוך בטענות שלה, כך גם ההגנה יכולה לעשות. בשל מורכבותם של מצבים רפואיים רבים, נוכל למצוא לא פעם אחת מקרים בהם ניתן יהיה להציג חוות דעת אשר תטען לרשלנות הרופא המטפל ומנגד חוות דעת אשר תטען את הדבר ההפוך. בשל חוסר הידע של המעורבים בתביעה בתחומים רפואיים אלו, קשה מאוד לקבוע איזו חוות דעת אמינה ומדויקת יותר, ולרוב חוות דעת מסוג זה יהיו בלתי יעילות לקבלת החלטה.

 

ניתן לראות כי ישנם קשיים רבים בקבלת חוות דעת רשלנות רפואית

קשיים אלו בנוגע לקבלת חוות דעת רפואית בתביעות רשלנות עלולים לפגוע בצורה משמעותית בתביעה עצמה ובתהליך קבלת ההחלטות של בית המשפט, ומומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום בכדי להתגבר עליהם ולהרכיב תביעה

קטגוריות
רשלנות רפואית

מהי בעצם חוות דעת רפואית?

חוות דעת רפואית היא מסמך שחובה על פי תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד (1984) לצרף לכל תביעה העוסקת בנזקי גוף והן לא תביעות שעוסקות בתאונות דרכים. מסמך זה צריך להיכתב על ידי רופא מומחה בתחום שאליו מתייחס התביעה, וצריך להתייחס לנזקים הגופניים ו/או הנפשיים שנגרמו לתובע ושבגינם מוגשת התביעה.

חוות הדעת הרפואית צריכה להיות כמה שיותר מפורטת, ולכלול התייחסות למספר נקודות עיקריות:

 1. נסיבות האירוע – הנסיבות שהובילו לנזק שנגרם לתובע. יש לציין את הנסיבות באופן מפורט שיסביר בצורה מדויקת כיצד נגרם הנזק ומדוע הנתבע קשור לכך.
 2. ממצאי הבדיקות – חשוב מאוד שהרופא יפרט את ממצאי הבדיקות על מנת שאפשר יהיה לדעת מהי בדיוק חומרת הנזק.
 3. הערכת אחוזי נכות – חוות הדעת הרפואית חייבת לכלול התייחסות לאחוזי הנכות שהרופא חושב שיש לקבוע לתובע בגין פגיעתו. גם אם הרופא חושב שהנכות היא זמנית, עליו לכלול התייחסות לחומרתה.

מי יכול לכתוב חוות דעת רפואית?

כפי האמור לעיל, חוות דעת רפואית יכולה להיכתב רק על ידי רופא אשר תחום התמחותו רלוונטי לאופי הפגיעות של התובע. רופא מומחה, על פי תקנות סדר הדין, הוא רופא בעל תואר מומחה אשר שמו כלול ברשימת הרופאים שנתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים התשל"ג – 1973.

מתי צריך להגיש חוות דעת רפואית?

כאמור, בכל מקרה של הגשת תביעה בגין נזק גופני או נפשי, למעט נזק שנגרם כתוצאה מתאונת דרכים, חלה על התובע חובה לצרף חוות דעת חוות דעת רפואיתרפואית. על מנת למנוע אי הבנות – הנה לפניכם רשימת התביעות החייבות בהגשת חוות דעת של רופא מומחה:

 • תביעת פעולות איבה
 • תביעת אובדן כושר ניידות
 • תביעה כנגד חברת הביטוח בגין תאונות, פציעות, אובדן כושר עבודה ועוד
 • תביעות רשלנות רפואית
 • תביעות שמוגשות נגד קצין התגמולים של משרד הביטחון
 • תביעות שמוגשות בגין תאונות עבודה או מחלות שנגרמו כתוצאה מהעבודה

מה קורה אם לא מגישים חוות דעת רפואית?

אם אדם מגיש תביעה באחד הנושאים שהוזכרו לעיל, בית המשפט לא ידון בנושא הנכות אלא רק בנזקים שנגרמו לו בעבר, כגון אובדן ימי עבודה, הוצאות רפואיות וכאב. מי שמעוניין לקבל פיצויים ו/או קצבה חודשית בגין נכות – חייב להגיש חוות דעת רפואית, כמפורט בחוק.

לסיכום: כל מי שמגיש תביעה בגין נזקים גופניים או נפשיים שנגרמו לו כתוצאה מפציעה או פגישה מסוימת (ושלא כתוצאה מתאונת דרכים) – חייב להגיש תביעה בצירוף חוות דעת רפואית משפטית. על מנת לעשות את זה נכון ולהיות בטוחים שהתביעה מוגשת כמו שצריך על פי החוק ושחוות הדעת נכתבת על ידי רופא מומחה כפי שנדרש – חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין המתמחה בנזקי גוף ולפעול על פי הנחיותיו. בדרך זו סביר שהתביעה תיבחן כפי שהיא צריכה להיבחן, ושהחלטת בית המשפט תכלול בתוכה גם התייחסות לאחוזי הנכות. בהצלחה!